От кога гълъбите участват в ритуали ?

Бели гълъби са използвани при сватби още от древна Месопотамия, египетски, гръцки и римски времена, като част от подаръците на булката към младоженеца.