Как гълъбите намират пътя към дома?

Все още няма точен отговор на този въпрос но опитите и изследванията в тази област казват: Гълъбите се ориентират в непознат район с помоща на;
На първо място доброто обоняние, на второ зрение и на трето но не маловажно магнитни елементи (магнетит), намиращи се в областа на клюна на гълъба.
Има документирани полети на гълъби завърнали се от над 1 000 км.